Visuel Facilitering = Ord, Billeder og Aktiv handling i kombination.
Denne kombination er med til at deltagerne:

  • Husker bedre
  • Får et klarere billede af hvad der skal ske
  • Har en bedre forståelse for deres egen rolle, i det der skal gøres

Og dette er med til at sikre at du får en bedre effekt af dit event.