Visuel Facilitering = Ord, Billeder og Aktiv handling i kombination. Denne kombination er med til at deltagerne: Husker bedre Får et klarere billede af hvad der skal ske Har en bedre forståelse for deres egen rolle, i det der skal gøres Og dette er med til at sikre...