visuel facilitering

Visuel Facilitering (også kendt som Grafisk Facilitering) kombinerer
proces, metoder og idéer, med simple tegninger for at skabe et visuelt overblik.

Visuel Facilitering kan også understøtte en gruppes hukommelse,
og være med til at definere et fælles sprog.

Visuel Facilitering kan anvendes i alle former for 
møder og processer.

Hvad kan det?

Visuel Faciltering kan hjælpe med at afklare komplekse situationer – det kan fx være en metode til at afklare et projekt: Hvad er formålet med projektet, hvem er med i projektet, hvilke roller har de, hvad er faserne i projektet, hvem er ansvarlig for hvad, hvad er udfordringerne, hvilke muligheder er der, og hvad er visionen – ALT samlet i ét billede. Og det kan bruges igen og igen – til fremlæggelse for andre, til at tage frem når man tror projektet er ved at køre af sporet, til at fastholde fokus. Og dette var bare ét eksempel!

Hvad får man ud af det?

Overblik – visualisering af fx jeres vision eller nye strategi, giver et overblik og en metode til præsentation, er lægger op til dialog. Det giver mulighed for dialog om alt, fra de helt store linjer, ned til ”Og hvad er MIN rolle i dette?”

Et fælles billede skaber også en fælles reference, som igen er med til at skabe en større ansvarsfølelse og fælles forståelse.

Hvorfor virker det?

Fordi mennesker er overvejende visuelle.
synet er vores stærkeste sans, og lange de fleste af os husker primært visuelt .

Det virker også fordi man nemmere føler sig forstået. Når man kan se en tegning af det man netop har sagt, véd man, at det er forstået – det kan alle jo se. Dette er med til at skabe hurtigere fremdrift i fx en afklaringsproces.

Hvad er visuel projektledelse?

Visuel projektledelse handler om at at få alle projekt-dokumenterne ud af computeren og op på væggen.

Det handler om, at vi tager de værktøjer, du allerede kender: Uanset om de er fra den traditionelle ”vandfaldsmodel” eller om de er fra den mere ”agile” værktøjskasse. Og så omsætter vi dem til visuelle skabeloner.

Fordelen er, at du – ved at ‘få det op på væggen’ –  nemmere kan involvere alle på projektet og skabe synlighed omkring, hvor projektet er, og hvor det er på vej hen.

Visuel Projektledelse bruger metoder og principper fra Grafisk Facilitering til at skabe  involvering af alle projektdeltagere – projektejer, styregruppen, projektteam og andre interessenter.

Hvordan kan du blive en visuel projektleder?

Jeg vil selvfølgelig gerne dele min passion for at bringe metoder og principper fra visuel facilitering ind i projektledelse, så jeg har udviklet en række workshops og kurser. Den kan du læse meget mere om herunder. Og hvis der ikke lige er noget du syntes der passer til dit behov, så ring eller skriv – jeg er sikker på at vi kan finde en løsning der matcher dit behov.

muligheder

Der er flere muligheder for at anvende det visuelle – det kommer helt an på opgaven.

Visuelt referat

Et visuelt referat er en levende måde, at skabe en fælles hukommelse fra en event. Pointer og essens fra jeres event, omsættes til et stort billede, som I kan bruge igen og igen , efterfølgende.
Det laves på stedet, af en visuel facilitator, der er placeret synligt i rummet. Selve referatet er et flow af pointer der suppleres med visualiseringer, på et stykke papir der er op til 10 m langt.
Et visuelt referat er en levende og dialogskabende måde at fastholde noget på.

Visuel Proces

Visuel Facilitering af jeres proces. Det kan være fra et kort afklaringsmøde, til en flere dages strategiproces, til en udviklingsproces der strækker sig over måneder….
Ved hjælp af visuelle redskaber og øvelser, involveres deltagerne aktivt i processen, og er med til at skabe resultaterne.
Facilitatoren har oftest rollen som coach – der stiller spørgsmål, samler op, perspektiverer, og guider igennem processen.

Visuelt produkt

Et visuelt produkt kan være alt fra en planche fuld af gode idéer fra en brainstorm, der skal arbejdes videre med i virksomheden – til et stort billede af jeres nye vision og hvordan I vil nå den…. Det er helt op til jer.
Det kan være en brochure der forklarer jeres kultur, værdier og regler til nye medarbejdere – eller en samling af

PRØV DET SELV

Prøv kræfter med det selv, og få dine projekter UD af computeren og OP på væggen. Jeg tilbyder 4 former for kurser. Du kan også altid kontakte mig hvis du er interesseret i et andet format, eller i et internt kursus

l

4 TIMERS WORKSHOP

Disse fire timer giver en god introduktion til hvad visuel projektledelse er.

1 DAGS KURSUS

På dette endags kursus kommer vi godt omkring visuel projektledelse.

2 DAGS KURSUS

På dette kursus kommer vi igennem elementerne af visuel projektledelse. 

VIDEO KURSUS

Hvis du hellere vil sidde med tingene selv, lære det i dit eget tempo, når det passer dig. 

KONTAKT

Du er hjerteligt velkommen til at skrive til mig her.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe, eller sende en besked, til mig. Telefonnummer: 53 52 17 19.