Muligheder

Der er flere muligheder for at anvende det visuelle – det kommer helt an på opgaven.

Visuelt referat

Et visuelt referat er en levende måde, at skabe en fælles hukommelse fra en event. Pointer og essens fra jeres event, omsættes til et stort billede, som I kan bruge igen og igen , efterfølgende.
Det laves på stedet, af en visuel facilitator, der er placeret synligt i rummet. Selve referatet er et flow af pointer der suppleres med visualiseringer, på et stykke papir der er op til 10 m langt.
Et visuelt referat er en levende og dialogskabende måde at fastholde noget på.

Visuel Proces

Visuel Facilitering af jeres proces. Det kan være fra et kort afklaringsmøde, til en flere dages strategiproces, til en udviklingsproces der strækker sig over måneder….
Ved hjælp af visuelle redskaber og øvelser, involveres deltagerne aktivt i processen, og er med til at skabe resultaterne.
Facilitatoren har oftest rollen som coach – der stiller spørgsmål, samler op, perspektiverer, og guider igennem processen.

Visuelt produkt

Et visuelt produkt kan være alt fra en planche fuld af gode idéer fra en brainstorm, der skal arbejdes videre med i virksomheden – til et stort billede af jeres nye vision og hvordan I vil nå den…. Det er helt op til jer.
Det kan være en brochure der forklarer jeres kultur, værdier og regler til nye medarbejdere – eller en samling af