Visuel Facilitering

Visuel Facilitering (også kendt som Grafisk Facilitering) kombinerer proces metoder og idéer, med simple tegninger for at skabe et visuelt overblik.

Visuel Facilitering kan anvendes i alle former for møder og processer.

Hvad kan det?
Visuel Faciltering kan hjælpe med at afklare komplekse situationer – det kan fx være en metode til at afklare et projekt:
Hvad er formålet med projektet, hvem er med i projektet, hvilke roller har de, hvad er faserne i projektet, hvem er ansvarlig for hvad, hvad er udfordringerne, hvilke muligheder er der, og hvad er visionen – ALT samlet i ét billede. Og det kan bruges igen og igen – til fremlæggelse for andre, til at tage frem når man tror projektet er ved at køre af sporet, til at fastholde fokus. Og dette var bare ét eksempel!

Visuel Facilitering kan også understøtte en gruppes hukommelse, og være med til at definere et fælles sprog.

Hvad får man ud af det?

Overblik – visualisering af fx jeres vision eller nye strategi, giver et overblik og en metode til præsentation, er lægger op til dialog. Det giver mulighed for dialog om alt, fra de helt store linjer, ned til ”Og hvad er MIN rolle i dette?”

Et fælles billede skaber også en fælles reference, som igen er med til at skabe en større ansvarsfølelse og fælles forståelse.

Hvorfor virker det?
Fordi mennesker er overvejende visuelle.
synet er vores stærkeste sans, og lange de fleste af os husker primært visuelt .

Det virker også fordi man nemmere føler sig forstået. Når man kan se en tegning af det man netop har sagt, véd man, at det er forstået – det kan alle jo se. Dette er med til at skabe hurtigere fremdrift i fx en afklaringsproces.